Välsignelsen

Herren välsigne oss och bevare oss.
Herren låte sitt ansikte lysa över oss och vare oss nådig.
Herren vände sitt ansikte till oss och give oss frid.
I Faderns och Sonens och den heliga Andens ...

Åsnan på besök 1:a advent / palmsöndagen
Tillagt av: Lena Wohlfeil
Herrens bön

Vår Fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske på jorden så som i himlen.
Ge oss idag det bröd vi behöver.
Och förlåt ...

För livets skull, Psalmer i 90-talet nr 886
Inledningsord

L Länge leve denna sargade planet,
vars livskraft är större än allt vårt förstånd.
Alla Länge leve livet.

L Länge leve luftens klarhet
och vattnets livgivande kraft.
Alla Länge leve livet.

L Länge leve åkrarnas ...

Psalmer och Sånger
37
Kristus är världens ljus
DE FYRA ELEMENTENS LITANIA

L Gud, du har gett oss jord, luft, eld och vatten
för livets skull.
Vi har missbrukat dem,
så att de alltmer blivit bärare
av ohälsa och död.
Se vår nöd, hör vårt rop, hela ...

Herre, förbarma dig
Bön

L Tack, gode Gud, för jorden
denna pärla i universums oändlighet.
Tack för sjöar och hav,
skogar och öppna landskap,
blommande ängar
och jordens rika djurliv.
Du ger oss uppgiften att vårda världen.
Lär oss ...

Herre, hör mitt rop
Peter Sandwall
TROSBEKÄNNELSE/TROSBEKRÄFTELSE

L Vi tror på dig, Gud,
som skapar stjärnor, skogar och hav.
Alla I dig vi andas, i dig vi växer,
i dig vi lever och rör oss.

L Vi tror på dig, Gud,

Psalmer och Sånger
862
Herre, förbarma dig
863
Kyrie

Vi är glada att få introducera Equmeniakyrkans Gudstjänstwebb!
Gudstjänstwebben är just nu i BETA, vilket innebär att du kan råka på något
som inte funkar som det ska. Säg då gärna till på gudstjanst@equmeniakyrkan.nu.
Skicka också gärna en hälsning till oss om vad du tycker om Gudstjänstwebben så
vi kan göra den ännu bättre.

Kort introduktion till Gudstjänstwebben:

Har du inget konto?
Scroll To Top