Enstaka fel i Gudtjänstwebben kan förekomma. Arbete med en ny Gudstjänstwebb pågår.

Ordning och kriterier för publicering på gudstjänst.se

Vad innebär nu detta, bröder? Jo, att när ni samlas har var och en något att bidra med: sång, undervisning, uppenbarelse, tungotal eller uttolkning. Men allt ska syfta till att bygga upp.
(1 Kor 14:26)

Ordning

1) Ansvarig utgivare och redaktör för publicering på gudstjänstwebben är kyrkoledare eller biträdande kyrkoledare.

2) Publicerat material måste vara egenproducerat. Det får inte, varken i delar eller i sin helhet, vara annans egendom eller falla under copyright eller gälla som annan innehavares immateriella egendom. Allt material är därmed upphovsmännens egendom som Equmeniakyrkan har fått lov att publicera på sidan.

3) Allt inskickat material som publiceras på gudstjänstwebben märks med upphovsperson och dennes församling.

4) Det utgår ingen ekonomisk ersättning för publicerat material, om inget annat särskilt överenskommits.

Kriterier

5) Publicerat material ska vara i linje med Equmeniakyrkans teologiska grund och Kyrkohandbokens liturgiteologiska inriktning. Det innebär exempelvis:

5a) att material inte ska motsäga innehållet i Equmeniakyrkans teologiska grund eller stadgar.

5b) att material inte ska motsäga innehållet i de anvisningstexter som anges i Kyrkohandboken.

5c) att material för bikt, dop, nattvard och vigsel ska innehålla de konstituerande moment som anges av Kyrkohandbok, Equmeniakyrkans ordningar och svensk lag.

5d) att hela gudstjänster ska struktureras efter de fyra flöden som anges i Kyrkohandboken: Samling – Ordet – Delande – Sändning.

6) Publicerat material ska hålla god kvalitet när det gäller användbarhet och liturgisk förankring.
Det innebär exempelvis:

6a) att texter är grammatiskt korrekta och har en god språkbild

6b) att ord, bilder och rörelser går att förstå utifrån det som är Equmeniakyrkans tradition och nutid.

6c) att bilder som skickas in ska vara max 5 MB och ha en bredd på minst 3000 pixlar och vara av filtypen jpg.

7) att Gudstjänstwebben strävar efter att visa på hela den kreativitet och mångfald som ryms inom Equmeniakyrkan.

Material som uppfyller dessa kriterier kommer att publiceras på Gudstjänstwebben så fort en administratör granskat det. Gudstjänstwebbens administratörer har inte möjlighet att ge respons på inskickat material, oavsett om det publiceras eller inte.

Vi är glada att få introducera Equmeniakyrkans Gudstjänstwebb!
Gudstjänstwebben är just nu i BETA, vilket innebär att du kan råka på något
som inte funkar som det ska. Säg då gärna till på gudstjanst@equmeniakyrkan.se.
Skicka också gärna en hälsning till oss om vad du tycker om Gudstjänstwebben så
vi kan göra den ännu bättre.

Kort introduktion till Gudstjänstwebben:

Har du inget konto?
Scroll To Top