Gudstjänstwebben

Barn och ungas plats i gudstjänsten

En gudstjänst för hela livet ställer frågan om hur gudstjänsten blir en del av barns och ungas andliga växande, där mötet med Gud och andra människor ger utrymme för att själv uttrycka sin tro.

Tro som växer genom åren

Den förekommande nåden bär insikten om att Gud lever nära varje människa, ung som gammal. Därför möter vi barn och unga med hälsningen att de får leva i gemenskap med den Gud som alltid älskar dem. Tron växer i gemenskapen med andra. I en viss ålder är tryggheten viktig, i en annan att få röra på sig under gudstjänsten och göra konkreta saker. I en senare ålder behöver ifrågasättandet, den egna medverkan, det egna skapandet och trosvissheten få utrymme. I alla dessa faser har gudstjänsten sin plats.

Församling och föräldrar

I våra församlingar vill vi bereda marken för en växande tro i gudstjänster, söndagsskola och andra grupper för barn och unga. Den som tillsammans med familjen eller andra vuxna får den goda vanan att fira gudstjänst har en stabil grund där tron får vila och växa.

Gudstjänstens gåva till barn och unga

Berättelser, relationer, upplevelser och delaktighet ger näring åt vårt växande. Det handlar om hur min egen berättelse kan förstås och få plats i Guds berättelse i Bibeln, om att bygga uppriktiga och kärleksfulla relationer, att få göra upplevelser av hur Gud är närvarande och verksam i vår vardag och om att få bidra med de gåvor Gud lagt i oss var och en.

Vi behöver arbeta med barns och ungas livsfrågor och uttryck i gudstjänsten samt med frågan om hur Bibeln kan göras tillgänglig för att tolka dessa frågor. Den gudstjänstfirande församlingen behöver också uppmärksamma barns och ungas gåvor och ge utrymme för dessa i gudstjänsten.

Att vara och att lära

För barn och unga, liksom för alla, är gudstjänsten både ett varande och ett lärande. Barn och unga är redan i Guds kärlek och behöver former för att uttrycka och dela sin tro och sina böner, få föra in sina uttryckssätt, sin musik och sina kreativa uttryck.

Samtidigt rymmer gudstjänsten moment som alla i gudstjänstens gemenskap får lära sig. Genom kyrkans historia har vi burits av gemensamma böner och uttryck. Att barn och unga möter sådant i gudstjänsten som är obekant för dem är inte märkligt. Barn möter hela tiden sådant de ännu inte kan eller känner till. Det är en av gudstjänstens gåvor att räcka alla ett gemensamt språk för tro.

I gudstjänsten behöver det finnas en balans mellan detta varande och lärande. Barn och unga ska tas emot och av dem får alla lära sig nya sätt att umgås med Gud, liksom de lär av gemenskapen.

Börja planera gudstjänster med Gudstjänstwebben

Ett konto på Gudstjänstwebben är helt gratis.

Skapa konto