Gudstjänstwebben

Gudstjänst och hållbar framtid

Frågor om klimat och miljö, och att vi i västvärlden lever på ett sätt som fjärmat oss från naturen och som tär på jordens resurser, är i hög grad existentiella frågor. Vi som mänsklighet står inför stora utmaningar och val. När vi firar gudstjänst behöver vi gestalta också detta. Det vi säger i gudstjänsten och det vi gör ska hänga ihop, för att evangeliet ska bli trovärdigt.

Skapelsens befrielse

Gud visar sin kärlek till världen i skapelsen och frälsningen. Människan är en del av jorden och kan inte undfly det som sker med vår miljö. Gud ger människan ett särskilt förtroende och ansvar i förvaltarskapet. Försoningens räckvidd omfattar allt skapat som har lagts under tomhetens välde.

Människor samexisterar på gott och på ont. Miljöfrågorna är förbundna med sociala konventioner, ekonomiska strukturer och politisk vilja. Frågor om skapelsens integritet binder samman ekologi, ekonomi, energi och existentiella frågor. Gudstjänsten gestaltar arbetet för en hållbar utveckling lokalt, nationellt och internationellt.

Gudstjänstfirandets praktik

Gudstjänstrummets centrum är nattvardsbordet. Det talar om solidaritet med allt liv på jorden. Här får vi gestalta denna samhörighet både konkret och symboliskt. Det vi sätter fram på bordet kan väljas efter säsong, anskaffas lokalt och ha en återhållsam estetik.

I gudstjänsten är klimat, miljö, rättvisa och fred ständigt närvarande. Vi är en enda mänsklighet, och tillsammans med kristna över hela världen ber vi ständigt om att Guds rike ska komma. Det finns särskilt material för gudstjänstbruk om dessa frågor att ta del av, till exempel genom Sveriges kristna råd.

Börja planera gudstjänster med Gudstjänstwebben

Ett konto på Gudstjänstwebben är helt gratis.

Skapa konto