Gudstjänstwebben

Gudstjänst

Kyrkoåret

Gudstjänsten finns som en del av en större rytm: över dygnet, över veckan, över året och över livet. Vanan att gå i kyrkan är en viktig del i det kristna livet. De troende möts till uppbyggelse, bön och lovsång. Kyrkoåret bildar en rytm av fasta och fest, genom julkretsen, påskkretsen och trefaldighetstiden.

Se hela kyrkoåret

Gudstjänst och teologi

Kyrkohandboken

Equmeniakyrkans Kyrkohandbok togs i bruk första advent 2019. Handboken i sig är ett redskap för att stärka gemenskap och igenkänning, och samtidigt välsigna mångfald.

Börja planera gudstjänster med Gudstjänstwebben

Ett konto på Gudstjänstwebben är helt gratis.

Skapa konto