Gudstjänstwebben
Alla flöden

Sändning

Sändningens intention är gudstjänst. I detta flöde är hopp, utmaning och evighet kännetecken. Mot slutet av gudstjänsten tittar vi framåt och utåt med hoppet om Guds närvaro i vardagen. Församlingen är en del av Guds mission i världen och utmanas att vara delaktig i denna genom vittnesbörd, tjänst och en vidgad gemenskap. Detta sker mot fonden av det eviga hopp som Gud lovat. Syftet med flödet är guds-tjänst, att vi får tjäna Gud och våra medmänniskor samt resa ett hoppets tecken där vi med Guds välsignelse är på väg till en gudsmärkt framtid.

Momenten inom Sändning

Gemensam sång

Sång & musik

Pålysningar

Det som sker under veckan är en viktig del av församlingens liv och kallelse. Pålysningarna kan skrivas ut tillsammans med gudstjänstordningen eller visas på storbildsskärm, om sådan finns. Det som anges kan också göras till en del av den avslutande förbönen under rörelsen i Delande.

Bön - förbön

Gemensamt ber vi för världen, församlingen och oss själva. Bönen är en del av församlingens uppdrag. Den kan vara fritt formulerad efter situationen eller vald som en bön för växelläsning ur psalmboken.

Sändningsord

Sändningsordet delas utifrån de lokala förutsättningarna. Ett bibelord är lämpligt att läsa.

Välsignelse

Den aronitiska välsignelsen är fortsatt den starkaste traditionen inom Equmeniakyrkan, men andra alternativ kan väljas.

Avslutning

Det avslutande momentet kan motsvara det inledande genom utrymme för stillhet och meditation, lovsång och glädje. En utgångskollekt kan tas upp till ett behov församlingen har, och nattvardens gåvor kan bäras ut i procession.

Gudstjänstens andra flöden

Börja planera gudstjänster med Gudstjänstwebben

Ett konto på Gudstjänstwebben är helt gratis.

Skapa konto