Gudstjänstwebben

Delandets intention är gudslikhet. Detta kännetecknas av kärlek, omsorg, rörelse, gästfrihet och förtätad samhörighet. Delande skapar tillfälle till rörelse i kyrkorummet, gärna under musik. Syftet med flödet är alltså gudslikhet, att vi än mer ska formas till den avbildslikhet vi är skapade till. I den kärlekens gemenskap som Gud skapar ges utrymme till bön, lovsång, tacksägelse och förbön i en mångfald av gestaltande uttryck.

Momenten inom Delandet

Gemensam sång

Sång & musik

Anvisning

Inför Delandet är det viktigt med tydliga an­ visningar, särskilt om församlingen prövar nya former för rörelsen i rummet. Även om en del anvisningar kan stå i en gudstjänstagenda eller på storbildsskärm ökar muntliga anvisningar delaktigheten.

Nattvard

Jesus Kristus inbjuder oss att dela bröd och vin. Instiftelseord, nattvardsbön och bön om Andens närvaro över oss och bröd och vin är konstituerande moment, men även Herrens bön och fridshälsning är brukligt att ha med. Anvisningar och ordning för nattvard finns längre fram i denna bok.

Insamling

Genom offrandet delar vi ansvaret för varandra, kyrkan och skapelsen. I dag finns många sätt att göra detta på. När vi ber för det som har samlats in i själva gudstjänsten ber vi också för det som skänkts på annat sätt.

Rörelse

I detta moment får alla möjlighet att röra sig i gudstjänstrummet. Ett antal moment förbereds efter församlingens förutsättningar. Det kan vara att tända ljus, skriva en bönelapp eller få ta emot personlig förbön. Delandet kan avslutas med en särskild bön eller hälsning av gudstjänstledaren.

Gudstjänstens andra flöden

Börja planera gudstjänster med Gudstjänstwebben

Ett konto på Gudstjänstwebben är helt gratis.

Skapa konto