Gudstjänstwebben

Gudstjänst

Gudstjänst utan nattvard, enkel ordning

Anvisningar

Grundstruktur för en gudstjänst enligt kyrkohandbokens ordning för "Gudstjänst utan nattvard". Används som exempel och inspiration och anpassas och fylls med eget innehåll.

Ordning

Kyrkohandbokens ordningar följer fyra flöden: Samling, Ordet, Delande och Sändning. Omfattning och innehåll inom varje flöde kan varieras.

Moment i Gudstjänst utan nattvard, enkel ordning

Samling

Gudstillvändhet

Inledning

Ljuständning, sång/musik och/eller klockringning


Instruktioner

Tips! I planeraren klickar du "hantera" på materialen för att välja material som passar dagen, leta i hela materialbanken, eller redigera momentet med egen text.

Gemensam sång eller annan sång / musik

Sångens titel (eller motsvarande)


Ingångsord

Bibelord eller bönens namn (Eller ingen rubrik)

Till exempel dagens psaltarpsalm eller en bön.

Välkomnande

Bön inför gudstjänsten/tillbedjan/bekännelse och förlåtelsens/bekräftelsens ord

Gemensam sång

Sångens titel

Gemensam sång, förslagsvis en lovsång och de samlade får gärna stå upp.

Dop / barnvälsignelse / tacksägelse etc.


Instruktioner

Bra plats i gudstjänsten för dop, barnvälsignelse, medlemsintagning etc.

Barnens stund

Tema eller namn


Instruktioner

Ett moment i gudstjänsten speciellt utformat för barnen. Det kan till exempel vara en bibelberättelse, drama, lek eller gemensam sång.

Gemensam sång eller annan sång / musik / kreativt uttryck

Sångens titel (eller motsvarande)

Ordet

Gudstillit

Textläsning

Bibelord

Gammaltestamentlig text och/eller episteltext utifrån kyrkoårets söndag och/eller gudstjänstens tema.

Automatiskt moment

När den här mallen används i en gudstjänst kommer automatiskt bibeltexten för den aktuella dagen hämtas.

Växelläsning / gemensam sång / annan sång/musik / kreativa uttryck eller annan respons

Sångens titel (eller motsvarande)

Textläsning *

Bibelord


Automatiskt moment

När den här mallen används i en gudstjänst kommer automatiskt bibeltexten för den aktuella dagen hämtas.

Instruktioner

Evangelietext utifrån kyrkoårets söndag och/eller gudstjänstens tema. De samlade får gärna stå upp.

Växelläsning / gemensam sång / annan sång/musik / kreativa uttryck eller annan respons

Sångens titel (eller motsvarande)

Predikan

Predikans tema, budskap eller namn på den som predikar.

Reflektion

Tystnad / trosbekännelse / sång / musik / kreativa uttryck


Instruktioner

En stund för reflektion, eftertanke och kanske egen bön. Passar ofta tillsammans med en solosång knutet till predikans tema, ett instrumentalt stycke eller en kort stund i tystnad.

Delandet

Gudslikthet

Förbönsstund och ljuständning

Inbjudan


Instruktioner

Inledning och inbjudan till en stund i förbön, ljuständning och/eller egen bön och reflektion. Ofta i samband med ett antal gemensamma sånger. Beskriv hur förbönsstunden går till och ev. möjligheten att på olika sätt och på olika platser i gudstjänstrummet uttrycka sin bön.

Gemensam sång och insamling

Sångens titel


Instruktioner

Insamlingen kan vara en plats i gudstjänstrummet under förbönsstunden eller gemensam sång. Alternativ plats för insamlingen kan också vara under Samling.

Sändning

Gudstjänst

Bön

Ev. bönens titel


Automatiskt moment

När den här mallen används i en gudstjänst kommer automatiskt förbönsämnen för den aktuella dagen hämtas.

Instruktioner

Fri bön/växelbön för det som sker i församlingen under veckan som kommer, för de insamlade gåvorna och för världen långt borta och nära. (Förbönen kan även formas som ett kyrie, med en bön om Guds förbarmande.) Använd Equmeniakyrkans färdigskrivna förbön eller formulera en egen. Pålysningar av informativ karaktär kan ske i samband med denna bön eller som ett eget moment tidigare i gudstjänsten.

Bön

Herrens bön

Vår Fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske på jorden så som i himlen.
Ge oss idag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder, 
liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning, 
utan rädda oss från det onda.
Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet.

Amen

- Visa mindre

+ Visa mer

Gemensam sång *

Sångens titel

Sändningsord *

Välsignelsen *

Sång / musik / kreativa uttryck

Sångens titel (eller motsvarande)

Börja planera gudstjänster med Gudstjänstwebben

Ett konto på Gudstjänstwebben är helt gratis.

Skapa konto