Gudstjänstwebben

Samlingens intention är gudstillvändhet. Detta flöde kännetecknas av kallelse, förberedelse och hälsning. Vi förbereder oss för att fira gudstjänst. Vi vänder oss till Gud, lämnar det som ligger bakom oss och vänder oss mot det som kommer oss till mötes. Gud kallar oss till gudstjänsten, och vi kommer för att få del av Guds nåd i dess många former.

Momenten inom Samling

Välkomnande

En välkomnande hälsning i starten av gudstjänsten. Berätta gärna vad som kommer hända och vilka som medverkar.

Inledning

Musik, klockringning, ljuständning, ingångspsalm, dans eller procession kan vara olika sätt att inleda gudstjänsten. Om kyrkorummet är öppet i god tid kan människor sätta sig och på egen hand förbereda sig för gudstjänsten.

Gemensam sång

Sång & musik

Bön

Vi kommer till Gud i bön och möts av Guds löfte om förlåtelse och närhet.

Lovsång

I lovsången riktar vi oss till Gud med glädje och tacksamhet. Hela den gudstjänstfirande församlingen förenas i en gemensam bön. Församlingen kanske står upp tillsammans och några leder oss andra i sången.

Se varandra

Mot slutet av Samlingen uppmärksammar vi om det har hänt något särskilt i kyrkans liv. Det kan vara ett barn som barnvälsignas eller döps, eller en tacksägelse efter en person som har avlidit. Om barnen har en egen samling under resten av gudstjänsten kan det vara lämpligt att till exempel tända "barnens ljus" här.

Gudstjänstens andra flöden

Börja planera gudstjänster med Gudstjänstwebben

Ett konto på Gudstjänstwebben är helt gratis.

Skapa konto