Gudstjänstwebben

Pålysningar och kollekt

Pålysningar och kollekt kan vara moment som upplevs svårplacerade i gudstjänstens flöde. Det finns fler skäl än de rent informativa att nämna de händelser som väntar församlingen under den kommande veckan.

Kollekt

På samma sätt som med pålysningarna kan man lägga kollekten utanför gudstjänsten, som utgångskollekt eller via kortbetalning, swish och autogiro. Kollekten är dock en viktig del av Delandet i gudstjänsten. Genom kollekten visar vi vår vilja att bli delaktiga i ansvaret för det som är mer än vårt eget. Vi får också öva oss i den generositet som ytterst är Guds.

En av kollektens utmaningar är det alltmer kontantlösa samhället. I många församlingar har man löst detta genom autogiro och olika möjligheter att ge sin gåva digitalt. Det finns olika sätt att låta även den som inte ger kontanter få känna sig delaktig.

Pålysningar

Platsen för pålysningar kan varieras beroende på vilket mervärde församlingen vill betona. Pålysningar kan nämnas innan gudstjänsten börjar eller vid kyrkkaffet, de kan förmedlas via informationsblad eller på storbildsskärm. Samtidigt förmedlar en talad information från en person ett välkomnande som en skriven text inte kan göra. Att tillkännage samlingar som kommer att äga rum är ett sätt att göra olika grupper i kyrkan synliga. Om församlingen vill uppnå detta synliggörande kan man med fördel nämna dessa grupper i förbönen. Församlingen kan göra ett schema för att nämna någon grupp varje söndag.

Som församling vill vi se både våra gemensamma verksamheter och våra enskilda liv som en del av Guds arbete i världen. Pålysningarna kan därför vara en del av Sändningen och därmed inneslutas i välsignelsen. På så vis stärker man tanken att också den vecka som kommer tillhör gudstjänstens flöde.

Börja planera gudstjänster med Gudstjänstwebben

Ett konto på Gudstjänstwebben är helt gratis.

Skapa konto