Gudstjänstwebben

Därför firar vi gudstjänst

Psalmisten längtar efter Gud som den törstiga i öknen längtar efter vatten, eller som när den hungriga får mat på bordet. I templet möter psalmisten Gud; då vänds livet till åkallan och lovsång. Det djupa minnet av mötet med Gud kommer tillbaka i nattens timmar; även då jublar psalmisten över Guds skydd och hjälp.

Så stark är människans längtan efter levande Gud, och så rik är den kristna gudstjänsten. Det kan formuleras som att vi vill fira

en gudstjänst för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen.

I gudstjänsten sker ett möte mellan Gud och människa, mellan himmel och jord, mellan nutid och framtid. Människor som inte annars skulle ha träffats kommer tillsammans. Vi får ett tilltal och ger vårt gensvar. Minnet av gudstjänsten kan vi bära med oss hela veckan och se hur Gud är med oss också där.

Genom att fira gudstjänst gestaltar den kristna församlingen hoppet om Guds rike. Där berättar vi om hur Gud handlar genom historien, i skapelsen och i frälsningen. I texter, sånger och människors möten blir vi en del av ett större skeende som samtidigt pågår över hela världen. När vi firar gudstjänst ber vi att Guds rike ska komma och att Guds vilja ska ske.

Människan är skapad för gemenskap med Gud. Det är naturligt att fira gudstjänst tillsammans med andra. I gudstjänst möts alla människans uttryck och erfarenheter: smärta och glädje, brustenhet och mening, fördolt och uppenbart, dåtid och framtid. Inför Guds ansikte blir människan hel.

När vi delar bröd och vin, när vi firar ett barns födelse eller sörjer en god vän, då är Gud med oss och delar vår smärta och vår glädje. Vi ber för varandra, för vårt samhälle och för vår värld. Vi sätter namn på enskildas behov, sociala tillkortakommanden och strukturell synd. Guds framtid kommer oss till mötes redan nu, i bönen, arbetet och firandet av gudstjänst.

Efter tre dagar fann de honom i templet, där han satt mitt bland lärarna och lyssnade och ställde frågor.

Lukasevangeliet 2:46

När evangelisten Lukas beskriver Jesus tidiga år ser vi hur vanan och förtrogenheten med gudstjänsten spelar en viktig roll. Som tolvåring stannade Jesus kvar i templet efter påskhögtiden, och det tog tre dagar innan föräldrarna hittade honom där. Under sin uppväxt brukade Jesus gå till synagogan i Nasaret på sabbaten. Att fira gudstjänst i kyrkan är viktigt för vår identitet som enskilda kristna och som församling:

I gudstjänsten delar vi tro, handlingsmönster och värderingar.

Gudstjänsten präglar oss som kristna. I gudstjänsten involveras hela vår personlighet. Vi lär oss tänka på ett nytt sätt, agera på ett nytt sätt och får nya värderingar. Genom att göra saker tillsammans i gudstjänsten formas vi djupare än om vi bara lyssnar. Att tro på Gud är inte bara en tankeövning utan även en övning i tillit. Vi lär av varandra och av våra praktiska erfarenheter. Erfarenheter skapar värderingar för hela livet.

Gudstjänstfirandet formar en kristen identitet. Gemensamma övningar formar karaktär, ger vanor och grundlägger handlingsmönster. Liksom barnen prövar sig fram genom lekens mönster, skapar och utrustar gudstjänsten de kristna till vittnesbörd, tjänst och delande av gemenskap i världen.

Han kom till Nasaret, där han hade växt upp, och på sabbaten gick han till synagogan, som han brukade.

Lukasevangeliet 4:16

Börja planera gudstjänster med Gudstjänstwebben

Ett konto på Gudstjänstwebben är helt gratis.

Skapa konto