Gudstjänstwebben

Ordets intention är gudstillit.Detta flöde kännetecknas av tro, tolkning, tystnad, tilltal och lyhördhet.Gud talar till oss genom sitt ord.Det kan förmedlas på olika sätt: vi får ta emot det i tro och förvandlas genom förnyelsen av våra tankar.På så vis är intentionen med flödet gudstillit: att den tillit Gud visar oss får sitt gensvar i vår tillit och tro på Gud.

Momenten inom Ordet

Gemensam sång

Sång & musik

Bibelläsning

Bibeltexter för läsning i gudstjänsten kan väljas på olika sätt. I evangelieboken finns kyrkoårets texter för varje söndag under året. Om någon viss text är svår att förstå kan den förklaras med några enkla ord.

Predikan

Genom predikan förmedlar vi Guds ord och tolkar vad det kan betyda för oss i dag. Det går att lägga in andra moment som sång, bilder eller drama. Tron föds i mötet med Ordet och väcker liv.

Mottagande

Efter predikan får var och en möjlighet att ta emot Ordet i tro genom en stund av tystnad, som en formulerad bön eller som en sång. Olika gensvar är möjliga, till exempel förbön eller gemensam trosbekännelse.

Gudstjänstens andra flöden

Börja planera gudstjänster med Gudstjänstwebben

Ett konto på Gudstjänstwebben är helt gratis.

Skapa konto