Gudstjänstwebben

Om Gudstjänstwebben

Gudstjänstwebben är Equmeniakyrkans kyrkohandbok i digitalt format, ett gudstjänstplaneringsverktyg och en materialbank.

Gudstjänstwebben är den digitala förlängningen av Equmeniakyrkans Kyrkohandbok. Här hittar du alla relevanta delar av kyrkohandboken digitalt och även mallar för de gudstjänstordningar som finns som förslag i handboken. Den första versionen av Gudstjänstwebben publicerades första söndagen i advent 2016.

Musiken i gudstjänsten

Musikens roll är bärande i gudstjänstens rytm, och dess olika uttryck är en tillgång för ett integrerat och rikt gudstjänstflöde. Därför finns det ett stor och omfattande arkiv med förslag på musik. Materialbanken är den perfekta platsen att hitta inspiration och idéer för musik att använda i gudstjänst och andakt.

Omfattande information om materialet

Gudstjänstwebbens materialbank innehåller omfattande information om materialets upphovspersoner och, i de flesta fall, källhänvisningar. Utöver detaljerad information om material från källor som Brukssånger, David Media och Equmenia Ton utgör materialbanken Sveriges främsta register över personer och upphovsmakare för psalmer. Äldre information har berikats med nyare forskningsmaterial som 'Psalmernas väg' och Hans Bernskiölds forskning. Hans Bernskiöld står för sammanställningen och de avvägningar som gjorts. Noterbart är att inkluderingen av nyare forskning kan förklara skillnader i uppgifterna jämfört med de som står i psalmboken.

Planeringsverktyg

Gudstjänstwebben erbjuder också ett kraftfullt verktyg för att planera gudstjänst, andakter och andra samlingar. Verktyget utgår från de fyra gudstjänstflödena Samling – Ordet – Delande – Sändning som är en hjälp genom att ge en stabilitet och identitet för Equmeniakyrkans gudstjänstliv. Flödet är en ordning att bygga på, men ingenting man är låst i. Församlingens förutsättningar och kreativitet ger liv åt flödet; det är och ska vara lokalt, i frihet och i mångfald.

Till församlingens tjänst

Equmeniakyrkans Kyrkohandbok och Gudstjänstwebben ska ses som resurser som binder samman tidigare och samtida kristna traditioner och inspirerar till förnyelse, variation och växt. Dessa är ett avtryck av en rörelse på väg. Må de bidra till glädje och förnyelse, till alla församlingars och kyrkans tjänst.

Upphovsrätt

Allt material på gudstjänstwebben är fritt att användas för gudstjänst och andakt, men får inte användas i kommersiellt syfte. Allt material är upphovsmännens egendom som Equmeniakyrkan har fått lov att publicera på sidan.

Olika material kan ha olika rättigheter. På varje material kan du ser vad som gäller för just det materialet, ofta med länk där du kan köpa noter eller kontakta upphovmakaren.

Material som görs tillgängligt av användare får inte, varken i delar eller sin helhet, vara annans egendom eller falla under copyright eller gälla som annan innehavares immateriella egendom. Equmeniakyrkan friskriver sig från ansvar och skadeståndsanspråk för material som delats av användare. Om otillåtet upphovsrättsskyddat material upptäcks på sidan, var vänlig snarast meddela webbansvarig på [email protected]

Alla bibeltexter är hämtade ur Bibel 2000, © Svenska Bibelsällskapet.

Utvalt material

Mycket av det material som finns på Gudstjänstwebben passar extra bra till olika dagar på kyrkoåret och för andra tillfällen. En arbetsgrupp bestående av Carin Åkesson, Anna-Maria Toftgård, Lena Wohlfeil, Hanna Ekstedt och Anna Eriksson kategoriserar, sammanställer och kopplar detta utvalda material. Materialet uppdateras och kompletteras löpande.

Börja planera gudstjänster med Gudstjänstwebben

Ett konto på Gudstjänstwebben är helt gratis.

Skapa konto