Gudstjänstwebben

Efesierbrevet - Predikoserie och alternativt kyrkoår

3 december 2023 - 30 november 2024

Equmeniakyrkan har tidigare inbjudit till gemensam läsning av Markus evangelium och Apostlagärningarna och nu har vi kommit till Efesierbrevet. ”Se vilket hopp” är en predikoserie att använda i församlingen vid gudstjänster eller andra samlingar. Det kan med fördel användas som ett alternativt kyrkoår.

Här hittar du information och planering om predikoserien arbetar med att sammanställa materialet med bibeltexter och musik till respektive tillfälle.

Mer information och material på equmeniakyrkan.se >

Material för Efesierbrevet - Predikoserie och alternativt kyrkoår

Det här materialet passar särskilt bra att använda i samband med Efesierbrevet - Predikoserie och alternativt kyrkoår.

Börja planera gudstjänster med Gudstjänstwebben

Ett konto på Gudstjänstwebben är helt gratis.

Skapa konto