Gudstjänstwebben
Gå tillbaka

Förbönskalender v. 28

Nicaragua Gud, vi ber för alla dem i Nicaragua som känner sig kallade till särskild tjänst för ditt rike. Vi ber för den utbildning och det stöd som de får via Moravakyrkans Teologiska Seminarium. Led dem, Herre.

Mötesplatser/diakoni Gud, vi ber för alla församlingar i Equmeniakyrkan som på olika sätt skapar mötesplatser och stödjer människor i social utsatthet. Vi ber om möten som ger livsmod och öppnar nya vägar. Fredsbön Jesus Kristus, sänd oss, i din frid, med din fred – över hela Jorden!

Detaljer

Kategori
Förbönsämne

Börja planera gudstjänster med Gudstjänstwebben

Ett konto på Gudstjänstwebben är helt gratis.

Skapa konto