Gudstjänstwebben

Välkommen till Gudstjänstwebben!

Gudstjänstwebben är Equmeniakyrkans kyrkohandbok i digital förpackning. Men den är också ett planeringsverktyg och en materialbank för din gudstjänst. Vi lägger kontinuerligt in mer material som vi hoppas ska vara till nytta och glädje.

Kyrkoåret

Gudstjänsten finns som en del av en större rytm: över dygnet, över veckan, över året och över livet. Vanan att gå i kyrkan är en viktig del i det kristna livet. De troende möts till uppbyggelse, bön och lovsång. Kyrkoåret bildar en rytm av fasta och fest, genom julkretsen, påskkretsen och trefaldighetstiden.

Se hela kyrkoåret

Aktuellt i Equmeniakyrkan

Efesierbrevet - Predikoserie och alternativt kyrkoår

Just nu pågår Efesierbrevet - Predikoserie och alternativt kyrkoår. För varje händelse finns det material som du kan använda exempelvis i gudstjänster.

Senaste nyheterna

Senaste materialet

Börja planera gudstjänster med Gudstjänstwebben

Ett konto på Gudstjänstwebben är helt gratis.

Skapa konto